د پیفټر څخه جینټروپین 36 IU HGH لپاره کوم سیسټم کارول کیږي؟

 BD کوچني ماین الټراټ 8mm ایکس 0,25mm یا د درست انداز کوم بل تولیدونکی (29-gauge، 30-gauge، یا 31-gauge) 

د جینوټروپین انجکشن اندازه

د کوچنیو کوچنیو اندازو، د HGH انسټیټیوټ په بشپړ ډول بې ساري دی

د حجم اندازه انجکشن
کومې اړتیاوې زه د Hgh انجیکونو لپاره اړتیا لرم
کومې اړتیاوې زه د Hgh انجیکونو لپاره اړتیا لرم
مخکینی ماده د جینوټروپین بکیکټ 36IU لخوا د HGH انجیل څنګه کولی شو
بل د مقاله د HH درجه او د حرارت درجه څه ډول ده؟

خپل نظر ورکړۍ

تبصرې باید د لیدلو دمخه وړاندې تصویب شي

* اړینې برخې